Informatiepagina


Hoe werkt een elektriciteits centrale?

Dit basisprincipe is vrij simpel. Een thermische centrale wekt elektriciteit op met behulp van warmte. Deze warmte, die ontstaat door het stoken van een vuur in de ketel, wordt gebruikt om water te verhitten en om te zetten in stoom. De stoom, die door de omzetting als het ware 'opgeladen' is met een zekere hoeveelheid energie, wordt door een turbine geleid. Daar staat het zijn energie af door de turbine tot draaien te brengen, waarna het in de condensor condenseert tot water.
Dit water, ook wel condensaat genoemd, kan weer gebruikt worden voor de omzetting in stoom en wordt dus teruggepompt naar de ketel. De kringloop dle hierdoor ontstaat, noemt men de water/stoom kringloop.
De turbine drijft een generator aan die, wanneer deze in draaiing gebracht wordt, elektriciteit opwekt. De opgewekte elektriciteit wordt met behulp van kabels en lijnen naar de plaats van bestemming gevoerd, bijvoorbeeld naar de meterkast bij u thuis.
Zo'n combinatie van ketel, turbine, generatoren bijbehorende hulpwerktuigen noemen wij een eenheid en één af meerdere eenheden tezamen vormen een centrale.

Verschillende type eenheden:

Conventionele centrale

Combi-centrale

Gasturbine

STEG

Naar de Starts paginaTerug

Terug naar de startpaginaTerug naar Homepage